A survival B industry C endangered D commercial...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. survival B. industry C. endangered D. commercial

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:
survival: /səˈvʌɪv(ə)l/ industry: /ˈɪndəstri/
endangered: /ɪnˈdeɪnʤəd/( tính từ 3 âm tiết) commercial: /kəˈməːʃ(ə)l/ (trước –ial)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP