According to the passage why did teachers leave...

According to the passage, why did teachers leave the teaching profess...

0
According to the passage, why did teachers leave the teaching profession after the outbreak of the war?
Teaching positions were scarce.They were dissatisfied with the curriculum.Other jobs provided higher salaries.They needed to be retrained.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Other jobs provided higher salaries.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP