According to the writer failure in life and...

According to the writer, failure in life and less support from parent...

0
According to the writer, failure in life and less support from parents will _______.
help students to learn to stand on their own feetallow students to learn the first lesson in their livesdefeat students from the very beginningdiscourage students and let them down forever

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
help students to learn to stand on their own feet

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP