All ------- for time off must go through...

All ------- for time off must go through the Human Resources Departme...

-1
All ------- for time off must go through the Human Resources Department first.
request requests requested requesting

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
requests

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
1
Use

Gửi 6 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP