Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn...

Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 7 Tran...

0
Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 7 Trang 51 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nguyên tố At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA nên có 85e phân bố thành 6 lớp, lớp ngoài cùng có 7e nên thể hiện tính phi kim.

At ở cuối nhóm VIIA nên tính phi kim yếu nhất trong nhóm.

(Theo quy luật biến đổi tính chất các nguyên tố trong nhóm A từ trên xuống tính phi kim giảm dần).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP