Bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cầu...

Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguy...

0
Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học - Bài 3 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Những nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là các nguyên tố s.

Những nguyên tố thuộc nhóm IIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các nguyên tố p (trừ He).

Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 2. Sô electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố p là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP