Bài 11 Peptit và protein - Bài 6...

Bài 11. Peptit và protein - Bài 6 trang 55 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(n_{alanin} = \dfrac {170} {89} \approx 1,91 (mol)\)

500g protein có 170g alanin

50000gnprotein có x (g) alanin

Phân tử khối các alanin = \(\dfrac {50000 \times 170} {500} = 17000 (đvC)\)

Số mắt xích: \(\dfrac {17000} {89} = 191 (mắt xích)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP