Bài 17 Vị trí của kim loại trong...

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim l...

0
Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại - Bài 3 trang 82 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

* Liên kết kim loại: là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

* So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.

a, So sánh liên kết kim loại với liên kết cộng hóa trị

- Giống nhau: có sự dùng chung của electron.

- Khác nhau:

+ Liên kết cộng hóa trị: sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử tham gia liên kết.

+ Liên kết kim loại: sự dùng chung electron toàn bộ electron trong nguyên tử kim loại.

b. So sánh liên kết kim loại với liên kết ion

- Giống nhau: đều là liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện.

- Khác nhau:

+ Liên kết ion:do lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu

+ Liên kết kim loại: lực hút tĩnh điện sinh ra do các electron tự do trong kim loại và ion dương kim loại.

Mở rộng: so sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị Liên kết ion

Điều kiện:

- Các phi kim liên kết nhau

- Hoặc các nguyên tố liên kết có hiệu số độ âm điện <1,7

Điều kiện:

- Các phi kim liên kết với kim loại

- Hoặc các nguyên tố liên kết có hiệu điện số độ âm điện >1,7

Hợp chất tạo thành Hợp chất tạo thành
- Rắn, lỏng, khí - Trạng thái rắn

- Có nhiệt độ sôi thấp

- Nhiệt độ nóng chảy thấp

- Nhiệt độ sôi cao

- Nhiệt độ nóng chảy cao

- Thường ít phân li trong nước, không dẫn điện

- Dễ tan trong dung môi hữu cơ

- Phân li thành dung dịch dẫn điện.

- Dễ tan trong nước, khó tan trong dung môi hữu cơ.

-\(N_2,Cl_2,HCl,CO_2,...\) - \(NaCl,K_2SO_4,...\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP