Bài 45 Hóa học và vấn đề môi...

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường - Bài 1 trang 204 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi môi trường sống và ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo cách gián tiếp hay trực tiếp.

- Bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm là vấn đề rất cấp bách nhằm duy trì một môi trường trong lành , giảm thiểu mầm bệnh và các tác hại đến sức khỏe trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP