Bài 45 Hóa học và vấn đề môi...

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường - Bài 5 trang 204 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nhìn vào bảng dữ liệu , ta thấy cả bốn mẫu đất đã bị ô nhiễm chì.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP