Bài 18 Tính chất của kim loại Dãy...

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại - Bài 7 tra...

0
Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại - Bài 7 trang 89 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Tính khử giảm dần: \(Zn>Fe>Ni>H>Fe^{2+}>Hg>Ag\)

Tính oxi hóa tăng dần: \(Zn^{2+}>Fe^{2+}>Ni^{2+}>H^+> Fe^{3+}>Hg^{2+}>Ag^+\)

b. Tính khử giảm dần: \(I^->Br^->Cl^->F^-\)

Tính oxi hóa tăng dần: I < Br < Cl < F

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP