Bài 13 Đại cương về polime - Bài...

Bài 13. Đại cương về polime - Bài 6 trang 64 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hệ số polime hóa là hệ số trùng hợp các monome với nhau để thu được một phân tử có phân tử khối lớn hơn rất nhiều với hàng nghìn số lần monome.

Có thể xác định được hệ số trùng hợp polime hóa nếu biết phân tử khối của polime hoặc khối lượng của polime đó.

Hệ số polime = \(\dfrac {M_{polime}} {M_{monome }}=\dfrac {m_{polime}} {m_{monome}}\)

Hệ số polime hóa của PE, \(n=\dfrac {420000} {28}= 15000\)

Hệ số polime hóa của PVC, \(n=\dfrac {250000} {62,5}=4000\)

Hệ số polime hóa của xenlulozo, \(n=\dfrac {1620000} {162} = 10000\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP