Bài 11 Peptit và protein - Bài 5...

Bài 11. Peptit và protein - Bài 5 trang 55 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng phân tử của hemoglobin là: \(\dfrac { 56 \times 100\%} {0,4\%} = 14000 (đvC)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP