Bài 11 Peptit và protein - Bài 4...

Bài 11. Peptit và protein - Bài 4 trang 55 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. - Peptit: là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit.

- Protein: là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

b. - Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α – aminoaxit.

- Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần ”phi protein”, ví dụ như: nucleoprotein chứa axit nucleic,...

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP