Bài 19 Hợp kim - Bài 4 trang...

Bài 19. Hợp kim - Bài 4 trang 91 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(Zn +2H^+ \rightarrow Zn^++H_2\)

\(Fe+2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2\)

\(n_{H_2}= \dfrac {0,896} {22,4}= 0,04 (mol)\)

Gọi x,y là số mol của Zn và Fe.

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{cases}65x+56y=2,33\\x+y=0,04\end{cases}\) \(\rightarrow x=0,01; y=0,03\)

\(\%m_{Zn}= \dfrac {65\times 0,01 \times 100\%} {2,33} = 27,9\%\)

\(\%m_{Fe}= 100-27,9=72,1\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP