Bài 12 Luyện tập: Cấu tạo và tính...

Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và prote...

0
Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein - Bài 2 trang 58 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(C_2H_5NH_2\) trong \(H_2O\) không phản ứng với NaOH

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP