Bài 12 Luyện tập: Cấu tạo và tính...

Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và prote...

0
Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein - Bài 1 trang 58 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dung dịch \(CH_3CH_2CH_2NH_2\) làm đổi màu quỳ tím thành xanh

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP