Bài 13 Đại cương về polime - Bài...

Bài 13. Đại cương về polime - Bài 2 trang 64 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP