Bài 14 Vật liệu polime - Bài 1...

Bài 14. Vật liệu polime - Bài 1 trang 72 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Kết luận không hoàn toàn đúng là: Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP