Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn...

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn - Giải bài 2 Trang 106 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điểm khác nhau chính giữa nguyên tử đôno và nguyên tử axepto đối với silic là:

- Nguyên tử axepto là nguyên tử tạp chất nhận một êlectron liên kết và sinh ra lỗ trống.

- Nguyên tử đôno là nguyên tử tạp chất cho tinh thể silic một êlectron dẫn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP