Bài 18 Động cơ không đồng bộ ba...

Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha - Giải câu 2 Trang 97 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

* Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha:

- Rôto: là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay.

- Stato: là bộ phận tạo ra từ trường quay, gồm ba cuộn dây giống nhau đặt trên vòng tròn lệch nhau những góc \(120^0\).

* Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha:

- Tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện ba pha chạy vào ba cuộn dây giống nhau, đặt lệch nhau \(120^0\).

- Đặt trong từ trường quay một rôto lồng sóc có thể quay xung quanh trục trùng với trục quay của từ trường.

- Rôto lông sóc quay do tác dụng của từ trường quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ của từ trường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP