Bài 2 Axit bazơ và muối - Bài...

Bài 2. Axit, bazơ và muối - Bài 4 trang 10 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có phương trình điện li :

\(CH_3COOH \leftrightarrows CH_3COO^- + H^+\)

0,10M \(\rightarrow\) [\(H^+\)] hay [\(CH_3COO^-\)] < 0,10M

Chọn D. Vì axit axetic ( \(CH_3COOH\) ) là axit yếu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP