Bài 1 Sự điện li - Bài 3...

Bài 1. Sự điện li - Bài 3 trang 7 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Các chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau :

\(Ba(NO_3)_2\) \(\rightarrow\) \(Ba^{2+}\) + \(2NO_3^{-}\)

0,10M 0,10M 0,20M

\(HNO_3\) \(\rightarrow\) \(H^+\) + \(NO_3^{-}\)

0,020M 0,020M 0,020M

KOH \(\rightarrow\) \(K^+\) + \(OH^-\)

0,010M 0,010M 0,010M

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau :

HClO \(\leftrightarrows\) \(H^+\) + \(ClO^-\)

\(HNO_2\) \(\leftrightarrows\) \(H^+\) + \(NO_2^-\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP