Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong...

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 3...

0
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 3 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion như các ví dụ sau đây:

- Phản ứng giữa dung dịch \(CuSO_4\) và NaOH:

\(CuSO_4\) \(+ 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 \downarrow + Na_2SO_4\)

\(Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow CO_2 \uparrow + H_2O + 2NaCl\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP