Bài 41 Phenol - Bài 5 trang 193...

Bài 41. Phenol - Bài 5 trang 193 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Sục khí \(CO_2\) vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.

Hướng dẫn giải

\(CO_2 + C_6H_5ONa + H_2O \rightarrow NaHCO_3 + C_6H_5OH\)

Phenol có tính axit và tính axit này yếu hơn axit cacbonic.

\(H_2CO_3 \rightleftarrows H_2O + CO_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP