Bài 41 Phenol - Bài 3 trang 193...

Bài 41. Phenol - Bài 3 trang 193 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với \(HNO_3\) thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Hướng dẫn giải

\(C_6H_5OH + Na \rightarrow C_6H_5ONa + \dfrac{1}{2} H_2\)

xmol \(\dfrac{x}{2}\)mol

\(C_2H_5OH + Na \rightarrow C_2H_5ONa + \dfrac{1}{2}H_2\)

ymol \(\dfrac{y}{2}\)mol

Ta có hệ phương trình đại số : \(\begin{cases} 94x + 46y = 14 (1)\\ \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}=\dfrac{2,24}{22,4} (2) \end{cases} \)

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,1 ; y = 0,1

Khối lượng phenol: \(m_1 = 0,1.94\) = 9,4 (g)

%\(C_6H_5OH\) = 67,14% ; %\(C_2H_5OH\) = 32,86%

Khối lượng axit picric: 229.0,1 = 22,9 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP