Bài 40 Ancol - Bài 1 trang 186...

Bài 40. Ancol - Bài 1 trang 186 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử \(C_5H_{12}O\)?

Hướng dẫn giải

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP