Bài 38 Hệ thống hóa về hiđrocacbon -...

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Bài 3 trang 172 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hoá sau:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Hướng dẫn giải

a) \(CH_3-CH_3 \xrightarrow[]{500^0C} CH_2=CH_2 + H_2\)

\(nCH_2=CH_2 \xrightarrow[]{xt,t^0,p} (-CH_2-CH_2-)_n\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP