Bài 38 Hệ thống hóa về hiđrocacbon -...

Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Bài 2 trang 172 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trình bày phương pháp hoá học

a. Phân biệt các bình đựng khí riêng biệt không dán nhãn: \(H_2\), \(O_2\), \(CH_4\), \(C_2H_4\), \(C_2H_2\)

b. Tách riêng khí metan từ hỗn hợp với lượng nhỏ các chất \(C_2H_4\), \(C_2H_2.\)

Hướng dẫn giải

a) Phân biệt: các khí đựng trong bình riêng biệt không dán nhãn: \(H_2\), \(O_2\), \(CH_4\) , \(C_2H_4\), \(C_2H_2\).

- Khí \(O_2\) làm cháy lại một que diêm có tàn đóm lửa.

- Khí \(C_2H_2\) tạo kết tủa vàng nhạt với \(AgNO_3\)/\(NH_3\).

- Khí \(C_2H_4\) làm phai màu dung dịch \(Br_2\).

- Dùng khí \(O_2\) để nhận ra \(H_2\) vì sự cháy chỉ tạo hơi nước.

- Dùng khí \(O_2\) để nhận ra \(CH_4\) vì sự cháy cho \(CO_2\)\(H_2O\), nhận ra \(CO_2\) nhờ làm đục nước vôi trong .Còn \(H_2\) cháy chỉ cho hơi nước không làm đục nước vôi trong.

b) - Dùng \(AgNO_3\)/\(NH_3\) tách \(C_2H_2\) thu kết tủa AgC \(\equiv\) CAg, sau đó :

AgC \(\equiv\) CAg + HCl \(\rightarrow HC \equiv CH + AgCl \downarrow\)

- Dùng dung dịch \(Br_2\) tách \(C_2H_4\), thu được \(CH_2Br-CH_2Br\) tái tạo \(C_2H_4\).

\(CH_2Br-CH_2Br\) + Zn \(\xrightarrow[]{t^0} CH_2 = CH_2 + ZnBr_2\)

- Còn lại là khí metan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP