Bài 40 Ancol - Bài 6 trang 187...

Bài 40. Ancol - Bài 6 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đề bài

Oxi hoá hoàn toàn 0,60(g) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình 91 đựng \(H_2SO_4\) đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g.

Hướng dẫn giải

a) \(C_xH_yO + ( x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{1}{2})O_2 \rightarrow xCO_2 + \dfrac{y}{2}H_2O\)

\(amol\)

Số mol \(CO_2 = a.x = \dfrac{1,32}{44}=0,03(mol)\)

Số mol \(H_2O = \frac{ay}{2}=\dfrac{0,72}{18}=0,04(mol)\)

Suy ra : \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{3}{8}\)

b) Công thức phân tử tổng quát \(: (C_3H_8)_nO.\)

Ta có : \(y \leq 2x + 2 \)

\( 8n \leq 6n + 2 \)

\( n=1 \)

Công thức phân tử : \(C_3H_8O.\)

Công thức cấu tạo : \(CH_3-CH_2-CH_2OH \) và đồng phân:

\( CH_3-CH-CH_3\)

\( \overset{\mid}{OH}\)

c) Để tạo anđehit, ancol A phải bậc I :

\( CH_3-CH_2-CH_2-OH: propan-1-ol\)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP