Bài 40 Ancol - Bài 9 trang 187...

Bài 40. Ancol - Bài 9 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 3,70gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của X là

Hướng dẫn giải

\(C_nH_{2n+1}OH + Na \rightarrow C_nH_{2n+1}ONa + \dfrac{1}{2}H_2\)

Số mol ancol = \(2_{n_{H_2}} = 2.\dfrac{0,56}{22,4}=0,05(mol)\)

Khối lượng mol phân tử của ancol là :

\( M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{3,70}{0,05}= 74(g/mol)\)

Vậy : \(14n + 18 = 74 \)

\( n= 4\)

Công thức phân tử : \(C_4H_{10}O.\)

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP