Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong...

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 2...

0
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 2 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phản ứng giữa dung dịch axit và hidroxit có tính bazơ hoặc phản ứng giữa các muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra vì phản ứng rất dễ tạo ra chất điện li yếu (\(H_2O\)) và chất khí (\(CO_2\)).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP