Bài 5 Luyện tập: Axit bazơ và muối...

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dun...

0
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 2 trang 22 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Có [\(H^+\)] = 0,010M = \(1,00.10^{-2}M\)

Do tích số ion của nước là \(25^0C\)

[\(OH^-\)] = \(\dfrac{10^{-14}}{10^{-2}}\) = \(10^{-12}M\)

Và pH = 2

Môi trường của dung dịch có tính axit vì pH < 7 (pH \(\leq\) 6 )

Quỳ tím trong dung dịch này sẽ hóa màu đỏ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP