Bài 5 Luyện tập: Axit bazơ và muối...

Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dun...

0
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 1 trang 22 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) \(K_2S \rightarrow 2K^+ + S^{2-}\)

b) \(Na_2HPO_4 \rightarrow 2Na^+ + HPO_4^{2-}\)

\(HPO_4^{2-} \leftrightarrows H^+ + PO_4^{3-}\)

c) \(NaH_2PO_4 \rightarrow Na^+ + H_2PO_4^-\)

\(H_2PO_4^- \leftrightarrows H^+ + HPO_4^{2-}\)

\(HPO_4^{2-} \leftrightarrows H^+ + PO_4^{3-}\)

d) \(Pb(OH)_2 \leftrightarrows Pb^{2+} + 2OH^-\) : phân li kiểu bazơ

\(H_2PbO_2 \leftrightarrows 2H^+ + PbO_2^{2-}\) : phân li kiểu axit

e) \(HBrO \leftrightarrows H^+ + BrO^-\)

g) \(HF \leftrightarrows H^+ + F^-\)

h) \(HClO_4 \leftrightarrows H^+ + ClO^-_4\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP