Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong...

Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 4...

0
Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Bài 4 trang 20 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Phương trình rút gọn của phản ứng cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP