Bài 20 Mạch dao động - Giải câu...

Bài 20. Mạch dao động - Giải câu 8 Trang 107 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chu kì dao động riêng của mạch dao động:

\(T=2\pi \sqrt{LC}=2\pi \sqrt{3.10^{-3}.120.10^{-12}}=3,77.106{-6}(s)\)

Tần số dao động riêng của mạch dao động:

\(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{3,77.10^{-6}}=0,265(MHz).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP