Bài 25 Giao thoa ánh sáng - Giải...

Bài 25. Giao thoa ánh sáng - Giải câu 1 Trang 132 - Sách giáo khoa Vậ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm của Y-âng: Ánh sáng có tính chất sóng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP