Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp...

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm th...

0
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ - Bài 5 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a.\(n_{CaO}=\dfrac{2,8}{56}=0,05(mol)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{1,68}{22,4}=0,075(mol)\)

\(CaO+H_2O\rightarrow Ca(OH)_2\)

0,05mol 0,05mol

\(1<n_{CO_2}:n_{Ca(OH)_2}<2\).Do đó tạo thành 2 muối.

\(CO_2\) + \(Ca(OH)_2\) \(\rightarrow\) \(CaCO_3\) + \(H_2O\)

0,05mol 0,05mol 0,05mol

\(CaCO_3\) + \(CO_2\) + \(H_2O\) \(\rightarrow\) \(Ca(HCO_3)_2\)

0,025mol (0,075-0,02)mol 0,025mol

\(m_{CaCO_3}=100\times(0,05-0,025)=2,5(g)\)

b.Khi đun nóng dung dịch:

\(Ca(HCO_3)_2\) \(\xrightarrow[]{t^o}\) \(CaCO_3\) + \(CO_2\) + \(H_2O\)

0,025mol 0,025mol

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là: 0,05 x 100 = 5(g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP