Bài 25 Kim loại kiềm và hợp chất...

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài ...

0
Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài 8 trang 111 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a.Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M.

\(M+H_2O\rightarrow MOH+ \dfrac {1}{2}H_2\)

\(n_{H_2}=0,05(mol)\Rightarrow n_M=0,1(mol) \Rightarrow \overset{-}{M} = \dfrac{3,1}{0,1}=31(g/mol)\)

Vậy 2 kim loại đó là Na và K.

Gọi x là số mol kim loại Na, ta có:

23x + 39 . (0,1 - x) = 3,1 \(\Rightarrow\) x = 0,05

\(\%m_{Na}= \dfrac {23\times0,05\times100\%} {3,1}=37,1\%\)

\(\%m_K=100\%-37,1\%=62,9\%\)

b. \(H^+ + OH^-\rightarrow H_2O\)

\(n_{HCl} = n_{H^+}=n_{MOH}= 0,1(mol)\)

Suy ra: \(V_{dung dịch HCl} = \dfrac {0,1} {2}=0,05(lít)\)

\(m_{hh muối}= (31+35,5)\times0,1=6,65(g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP