Bài 3 Sự điện li của nước pH...

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 1 tran...

0
Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 1 trang 14 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tích số ion của nước là tích số của nồng độ \(H^+\) với nồng độ \(OH^-\)

\(K_{H_2O}\) = [\(H^+\)] . [\(OH^-\)] = \(10^{-14}\) ( \(mol^2.1^{-2}\) ) ở \(25^0C\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP