Bài 3 Sự điện li của nước pH...

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 2 tran...

0
Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ - Bài 2 trang 14 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các định nghĩa môi trường axit , trung tính và kiềm theo nồng độ \(H^+\) và pH.

- Môi trường trung tính là môi trường có : [\(H^+\)] = \(1,0.10^{-7}M \Leftrightarrow \) pH = 7

- Môi trường axit là môi trường có : [\(H^+\)] > \(1,0.10^{-7}M \Leftrightarrow \) pH < 7

- Môi trường kiềm là môi trường có : [\(H^+\)] < \(1,0.10^{-7}M \Leftrightarrow \) pH > 7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP