Bài 33 Kính hiển vi - Giải bài...

Bài 33. Kính hiển vi - Giải bài 5 Trang 212 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực:

\(G_{\infty}=\left | k_1\right |.G_2=\dfrac{\delta .Đ}{f_1f_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP