Bài 6 Tụ điện - Giải bài 2...

Bài 6. Tụ điện - Giải bài 2 Trang 33- Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Cách tích điện cho tụ điện: Nối hai bản tụ điện với hai cực của một nguồn điện không đổi thì hai bản của tụ điện sẽ tích điện trái dấu, bản nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với cực âm sẽ tích điện âm. Khi đó, ta nói tụ điện đã tích điện (hay đã nạp điện).

- Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản dương.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP