Bài 4 Dao động tắt dần dao động...

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức - Giải câu 1 trang 20- Sác...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Con lắc khác có dao động .

- Con lắc C dao động mạnh mạnh nhất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP