Bài 4 Dao động tắt dần dao động...

Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức - Giải câu 2 trang 20- Sác...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Vì tần số của lực cưỡng bức gây ra bới chuyển động của pittong trong xilanh của máy nổ khác xa tần số riêng của khung xe.

b) Vì tần số do lực tác dụng bằng tần số riêng của chiếc đu, gây ra sự cộng hưởng nên chiếc đu chuyển động có biên độ lớn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP