Bài 44 Anđehit - xeton - Bài 4...

Bài 44. Anđehit - xeton - Bài 4 trang 203 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

ho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch \(CuSO_4\)và lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Sau khi cho các dung dịch vào ống nghiệm, ta có kết tủa :

\(CuSO_4+ 2NaOH\rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4\)

Sau khi đun nóng thì có kết tủa màu đỏ gạch :

\(HCHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow[]{t^0} HCOONa + Cu_2O + 3H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP