Bài 8 Giao thoa sóng - Giải câu...

Bài 8. Giao thoa sóng - Giải câu 3 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa:

\(d_2-d_1=\left ( k+\dfrac{1}{2}\right )\lambda\) \((k=0;\pm1;\pm2;...)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP