Bài 8 Giao thoa sóng - Giải câu...

Bài 8. Giao thoa sóng - Giải câu 1 Trang 42 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trên hình 8.3, các vòng tròn nét liền biểu diễn các gợn lồi, các vòng tròn nét đứt biểu diễn các gợn lõm.

- Chỗ gợn lồi gặp gợn lồi hay gợn lõm gặp gợn lõm là các điểm dao động với biên độ cực đại (tăng cường nhau).

- Chỗ gợn lồi gặp gợn lõm là các điểm dao động với biên độ cực tiểu (triệt tiêu nhau).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP