Bài 5 Tổng hợp hai dao động điều...

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phươn...

0
Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN - Giải câu 3 trang 25- Sách giáo khoa Vật lí 9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc vào độ lệch pha \( \Delta \varphi=\varphi_2-\varphi_1=2n\pi(n=1,\pm1,\pm2...)\) thì biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất: \( A_{max} =A_1+A_2\)

b) Nếu hai dao động thành phần ngược pha:

\( \Delta \varphi=\varphi_2-\varphi_1=2(n+1)\pi(n=1,\pm1,\pm2...)\)thì biên độ dao động tổng hợp là nhỏ nhất: \(A_{min}=|A_1-A_2|\)

c) Nếu hai dao động thành phần có pha vuông:

\( \Delta \varphi=\varphi_2-\varphi_1= \pm\dfrac{\pi}{2} +2n\pi(n=0,\pm1,\pm2...)\) thì biên độ dao động tổng hợp là :

\( A= \sqrt{A_1^2+A_2^2 }\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP