Bài 8 Giao thoa sóng - Giải câu...

Bài 8. Giao thoa sóng - Giải câu 2 Trang 44 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Công thức: \(d_2-d_1=k \lambda\) \((k=0; \pm1; \pm2;...)\)

Chỉ đúng trong trường hợp vị trí các cực đại giao thoa.

- Công thức: \(d_2-d_1=\left ( k+\dfrac{1}{2}\right )\lambda\) \((k=0;\pm1;\pm2;...)\)

Chỉ đúng trong trường hợp vị trí các cực tiểu giao thoa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP